Duurzaamheid

Nachhaltigkeit

MVO

Voor Miele is duurzaam handelen traditioneel een van de belangrijkste waarden en een absolute voorwaarde voor economisch succes op de lange termijn. Miele is lid van Global Compact, een VN-initiatief ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ondertekenaar van het 'Charta der Vielfalt', het Duitse handvest voor diversiteit in het bedrijfsleven. Om het jaar publiceert Miele een milieu- en MVO-verslag.

Meer info op miele-sustainability.com Sustainability Report 2019

Informatie over kritieke stoffen

Informatie in overeenstemming met artikel 33 van de Europese Verordening 1907/2006 over stoffen op de zogenaamde 'REACH-Kandidaat-Lijst' in onze producten, leest u hier.

Meer info op miele.nl/reach